Jag har kommit på en sak! När jag pratar om ADHD är det ofta som de som lyssnar hör något annat. Vi definierar ADHD helt olika och pratar förbi varandra!

För mig är ADHD själva personligheten. Låg dopamin, ”tröga” dopaminreceptorer, högt GABA och hög tillgång av acetylkolin. Detta tillsammans med en thalamus/hypotalamus som är extra genomsläpplig. Plus en känsligare tarm.

Många definierar ADHD med de problem som kan uppstå vid långvarig uttråkning, ointressanta uppgifter utan syfte samt påverkan på hjärnan av peptider, inflammationer och andra molekyler som inte ska vara där. Det som tyvärr mäts i diagnoserna.

Många tror ADHD är problemen.

”Men Anna, man vet faktiskt inte vad ADHD är och vad som skapar det!”

Jo, vi kan många pusselbitar i ADHD. Men då forskarna letar efter en orsak så kommer de inte hitta den. En pusselbit ger ingen helhet. Men sätter du ihop allt forskningen kan så vet vi oerhört mycket.

Men få vill och orkar sätta ihop ADHD-pusslet. Tyvärr!

Jag vill och jag orkar och jag gör. Pusselbit för pusselbit. Men nej, det finns inte en forskning som sammanställt och visar detta. Du behöver sätta ihop alla själv. Bit för bit.

För att förstå människan – med eller utan ADHD – behöver du kunna signalsubstanser, receptorer, lite om hjärnan, glymfsystemet, tarm-hjärn-axeln, biotika, matsmältningssystemet, nervsystemet, levern, immunsystemet, näringsfysiologi, peptider från kosten och lite till. Tänk om detta var en naturlig del i skolans innehåll. ♥️

ADHD är en personlighet.

Och tvingas den in i en miljö som totalt krockar med behoven så uppstår problem.

Precis som om vi hade tvingat en NT (neurotypisk) hjärna att arbeta snabbt med hyperfokus för att ständigt lösa kreativa uppgifter. Var dag i 12 år. Den hade blivit utbränd av att befinna sig i en naturlig ADHD-miljö.

Så det är inte fel på hjärnan och personligheten. Felet är att vi tror att det finns en korrekt miljö (tämligen onormal för människan i stort men väldigt onormal för många barn) som passar alla.

”Men Anna, varför har ADHD ökat så?”

Har det ökat? Eller är det bara problemen som har ökat?

Jag sätter en slant på det senare. Och när jag ändå är igång så sätter jag en peng till på att många som idag får diagnosen ADHD bara har problemen – inte ADHD som personlighet!

Stress, belastad tarm, tungmetaller och ny kost ger ADHD-liknande symptom.

ADHD är underbart.

Problemen kan skapa katastrof.
Bara problem utan fördelarna är ännu värre.

Vill du utbilda dig till ADHD coach?

Vill du läsa mer? ENERGIBARN