Hur många av er trivs med att arbeta i ett kontorslandskap där det ständigt är ljud och rörelse?

Hur många av er trivs med att ständigt bli avbrutna i den process du är inne i just nu?

Hur många av er trivs med massa ljud, massa rörelser och en stor lokal med högt i tak 40-50 timmar i veckan?

Hur många av er trivs med att någon annan detaljbestämmer vad du ska göra var dag, var vecka i 12 år där du inte riktigt vet vad du ska använda detta till?

Känner du till begreppet KASAM?

Känslan av sammanhang. Något som i forskningen och i verkligheten har visat sig vara extremt viktig för att må bra i livet.

KASAM är uppdelat i tre delar:

1. Begriplighet. Du vill förstå värden runt omkring dig. Vad är det som händer? När ska det hända? Vem är involverad? Vad är min roll i det hela?

2. Hanterbarhet. När det händer vet jag min roll och hur jag ska bete mig. Jag vet vad som jag kan göra och vad som behövs. Jag vet vem och hur jag kan be om hjälp om jag behöver det.

3. Meningsfullhet. Jag förstår syftet. Jag är delaktig i var vi är på väg. Det finns en mening med det jag gör, även om jag kanske inte gillar det eller tycker att det är kul. Men jag förstår varför.

Med dessa frågor och med kunskap om KASAM – är verkligen dagens skola det bästa för våra barn?

Eller är det nästan barnmisshandel och katastrof för vissa? (Även om några överlever den).

Är det inte dags att alla föräldrar tillsammans med all skolpersonal gaddar ihop sig och kräver förändring.

Halvera klasserna. I var halva vill jag se en behörig lärare och en varm vuxen. Ta bort storskolorna och återgå till mindre skolor med mer utemiljö och större variation. Skapa klassrum utan bänkar och stolar. Skapa lärprocesser utan föreläsning och läs in och skriv ut kunskapen.

Skapa syfte. Stärk styrkor.

Tvinga inte fisken att klättra i träd. 😢