Till alla rökare & snusare:

Nikotin dockar in i samma mottagare som acetylkolin.
Det gör att när du väljer att röka eller snusa får du en kick.
 
Men samtidigt väljer du att stjäla eller minska acetylkolinets effekter.
 
Såsom:
Kreativitet, inlevelseförmåga, öppen för intryck och förändringar, impulsivitet, flexibilitet, intuition, idérikedom, verbal förmåga, entusiasm, social begåvning, livlig, empatisk, snabba associationer & emotionell intelligens.
 
Du skapar en upplevs brist i din hjärna som kan ge:
Lägre tid för att lära in, inlärningssvårigheter
Sämre djupsömn
Koncentrationssvårigheter
Minskad entusiasm
Minns inte
Förlägger saker
Slarvig
Klumpig
Förstoppning och/eller diarré
Slappare leder
Mindre intresse av andra
Gillar fet och söt mat
Ojämn energi
Trött
Torrhosta
 
Är det värt det?