(Inlägg från 26 sep 2012. Uppdaterat 19 mars 2021)

Vi vet att jorden är platt!

”Alla” hänvisar hela tiden till 200 000 studier som visar att mättat fett är farligt. Sammantaget ser man att mättat fett är farligt.

När Livsmedelsverket tvingades att visa upp i alla fall en studie så plockade de fram 72. Bara 2 av dessa handlade om att mättat fett var farligt. Det startade en debatt i Dagens Medicin om varför Livsmeddelsverket inte kunde plocka fram någon bra studie och varför 70 av de 72 inte ens handlade om ämnet. Livsmedelsverket lovade att svara. Det har fortfarande inte hänt!

Antal studier (Nummer på Livsmedelsverkets lista, som de nu tyvärr plockat bort):

Studier som tyder på att mättat fett är hälsosamt
3 (12, 30, 41)

Studier som inte handlar om mättat fett
11 (416, 21, 27, 32, 33, 34, 42, 51, 52, 63)

Studier som handlar om mättat fett, men som inte ger stöd åt Livsmedelsverkets kostråd
16 (1, 17, 22, 29, 33, 36, 37, 46, 48, 50, 53, 54, 59, 64, 69, 71

Surrogatstudier
21 (2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 26, 30, 35, 36, 38, 45, 47, 48, 49, 58, 60, 62, 66, 70)

Multifaktoriella experiment
8 (13, 19, 21, 32, 44, 50, 51, 65)

Studier som visar att intag av mättat fett är associerat med nedsatt insulinkänslighet
12 (15, 1824, 29, 31, 37, 39, 405556, 67, 68)

Studier som har uteslutit negativa resultat
3 (41457)

Studier med bristfälligt eller tveksamt stöd
11 (6, 8, 1820, 23, 25, 28, 4346, 61, 71)

Studier som ger stöd åt kostråden
2 (6, 7)

Siffror i fetstil indikerar översiktsartiklar, meta-analyser eller redaktionella kommentarer.

Ändå används ”Vi kommer aldrig att kompromissa gällande vetenskapen” Men vad är det som de gör här?

Ur min bok Gnisselzonen.

(2021) Kostdoktorna har kvar informationen, men länkarna är borta.

https://www.dietdoctor.com/se/livsmedelsverket-avfardas-i-dagens-medicin

Uppdaterat 2021: Källa på det? Ha ha ha, jag lär mig!
Men bäst av allt. Alla länkar till denna händelse är liksom bara borta ”Kan inte hitta denna sida”. Intressant.

Borta:

Media har suddat ut hela händelsen. Skrämmande.

https://www.expressen.se/debatt/1.1408410/ovetenskapliga-rad-om-fet-kost-hotar-folkhalsan

https://lakartidningen.se/engine.php?articleId=8291 (Fettintag och kardovaskulär hälsa – är vi felinformaerade?)

https://www.livsmedelsverket.se/templates/SLV_Page.aspx?id=22414&epslanguage=SV (SLVs lista över de 80 studierna)

https://www.aftonbladet.se/debatt/articleundefined.ab (Debattartilek i ämnet av Uffe Ravskov)

https://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/04/08/livsmedelsverket-bor-omede/index.xml

https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1528999/Lita-inte-pa-myndig–heternas-kostrad.html/