Och hur lär skolan ut?

Och stämmer de två överens? Nix. de gör det inte.

I skolans värd pratar många lärare, men väldigt få barn är auditiva. Alltså lär genom att lyssna in. Man skulle snarare säga att de flesta INTE lär in bäst genom örat.

I skolans värld ska mycket läsas in. Och här får alla barn med lässvårigheter även problem i andra ämnen, fast de inte har problem med ämnen i sig. Lite onödigt tycker jag.

I skolans värld ska det mesta av barnens kunskap skrivas ut. Trots alla barn med finmotoriska problem (de som har svårt att forma bokstäver, hålla pennan mm) All deras koncentration går åt till att rita bokstäverna i stället för att återskapa och återberätta det de faktiskt kan.

Vad gör skolan med de barn som är kinestetiska med dålig finmototrik? Alltså våra rörliga barn som lär med kroppen och som sen har svårt att förmedla all sin kunskap med att skriva ner den.

I skolan är böckerna ett koncentrat av kunskap. Allt är så hårt förkortat att du måste kunna innehåller innan, för att få ett sammanhang. Berättelsen försvinner. Helheten försvinner. Det som skapar skratt, spänning och nyfikenhet är borta. Fakta staplas på varandra för att skapa en tunn humorfri skolbok.

I skolans värld ska barnen sitta still och koncentrera sig. Långt över sin förmåga. När jag håller föreläsning för vuxna kan den inte vara för lång för ”man” orkar inte koncentrera sig så länge. var är den förståelsen i skolans värld?

Vad enkelt det hade varit att nå våra skolbarn om vi tittade på hur DE lär in och inte var så fokuserade på hur vi enklast lär ut. Vi är vuxna fungerande individer, visst måste det vara VÅRT ansvar att hitta lösningen. Inte kan det väl vara det lilla barnets ansvar?