95% bär på Epstein Barr-viruset.
80-90% bär på Herpesvirus.
80-90 % (kanske fler) bär på vattenkoppsviruset.

(Du kan inte smittas av någon med vattkoppor och få bältros. Men ALLA som haft vattenkoppor har viruset vilande i sig. Och om vi sätter ner vårt immunsystem kan det vilande viruset få en ny chans. Men när det ”vaknar” kan det inte ge vattenkoppor utan blir i stället bältros.)

Så vill man ”ha rätt” så skyller man alla åkommor på något av dessa, helst EB, så kommer testerna vsa att man gissade rätt.

Men det betyder också att testar du friska så skulle man kunna hävda (även det naturligtvis felaktigt) att det beror på att de bär viruset.

Lösningen är varför dessa får chansen att blomma upp hosa vissa och inte hos andra. Där har vi grundorsaken och där hittar vi lösningen till hälsa. Inte genom att jaga viruset. (Även om symtomlindring och virusjakt kan vara smart också, men inte enbart!)